Csobo

Ladislav Csobó

vedenie účtovníctva

email: ladislav.csobo@gmail.com

Bankové spojenie: SK37 0200 0000 0017 9553 4659

IČO: 47 736 631 DIČ: 1086522976

Kontaktujte nás