Csobo

Cenník Jednoduché Učtovníctvo

 • Paušálny cenník
 • minimálny paušál 50€ 25€
 • účtovný riadok 0,75€ 0,50€/VP*


*VP = v peňažnom denníku

Cenník podvojné účtovníctvo

 • Paušálny cenník
 • minimálny paušál 75€ 30€
 • účtovný riadok 0,80€ 0,60€/VP*


*VP = v peňažnom denníku

Cenník mzdové účtovníctvo

 • Kompletné vedenie mzdovej agendy Vám ponúkame za 10 € za jedného zamestnanca.

Cenník daňové priznania

 • DP DzP FO typ A cena od 15€
 • DP DzP FO typ B - paušálne výdavky cena od 25€
 • DP DzP FO typ B cena od 80€
 • DP DzP PO cena od 300€
 • daň z motorových vozidiel cena/ 1 auto 15€
 • daň z nehnuteľnosti 25€

Cenník ostatné služby

 • administratívne práce cena od / hod 20€
 • štatistický výkaz mesačný 20€
 • štatistický výkaz štvrťročný 25€
 • štatistický výkaz ročný 30€

Kontaktujte nás